Välj en sida

Affärsverksamhet inne i städer har varit standard ända sedan urbaniseringen verkligen tog fart och folk började flytta från landsbygden in till de snabbväxande städerna. För att främja handel med varor och tjänster fanns intresse att placera marknader och butiker så centralt som möjligt, för att alla potentiella kunder lätt skulle kunna hitta vad de var ute efter, och för handlare att marknadsföra sig. När städer växte sig stora blev det därför standard att vid nybyggen designa bottenvåningen med butiksverksamheten i åtanke. Till en början var det mycket vanligt att butiksägaren hade sin bostad i våningen ovanför själva butiken. Samhället är dock karaktäriserat av förändring, och detta gäller även för butiker och annan verksamhet. Det blev mindre och mindre vanligt med små butiker och istället växte större fram. Med tiden har ombyggnation skett av alla småbutiker på markplan och vanligt är att de kombinerats med varandra för att skapa större butiker eller andra verksamheter, exempelvis restauranger eller kaféer. Idag ägs ofta byggnaderna av bostadsbolag istället för den som driver verksamheten på bottenplan, och resterande våningar är oftast objekt för uthyrning till privatpersoner, eller i vissa fall ombildade till bostadsrätter.

Kontorsbyggnader och Butiksgallerior

Företagen i vårt samhälle blir allt större och behöver även en hel del kontorsutrymme till sitt förfogande för att kunna operera ordentligt. Av denna anledning har det de senaste årtiondena byggts en hel del kontorskomplex, ett fenomen som är extra stort i stora och snabbväxande städer, men ändå inte helt obekant även på mindre orter. Vanligt är att flertalet företag hyr in sig i stora kontorsbyggnader som ägs och drivs av ett fastighetsbolag. Det är både dyrt och regelkrångligt att bygga nytt i dagens Sverige, framförallt i storstäder, vilket innebär att uthyrning av affärsfastigheter är en lukrativ marknad. Den senaste trenden inom butiksverksamhet påminner en aning om medeltidens marknadsplatser fast i större och mer avancerat format. På medeltiden samlades handlare och köpmän av alla de slag på ett torg för att kunder skulle kunna inhandla allt mellan himmel och gjord på ett och samma ställe. I dag byggs det många butiksgallerior, som kan liknas vid en stor marknadsplats för butiker. Komplexen av detta slag är designat att husera ett stort antal separata butiker, och tanken är att kunder gör en större shoppingresa och besöker ett stort antal butiker av alla dess slag, eller bara ett fåtal åt gången. Grundtanken är mycket lik då man vet att handeln för samtliga butiker ökar på grund av den geografiska närheten till andra butiker, då butikerna inspirerar varandras kunder att handla. Denna galleriaeffekt medför oftast per automatik ökad försäljning på åtminstone ett antal procentenheter. Då kunder ofta spenderar ett antal timmar i nämnda gallerior finns efterfrågan och marknad för olika kaféer och restauranger, som alltså helt är beroende av att kunderna har inköp att göra i kringliggande affärer.

Tillgängligheten till lokaler varierar beroende på hur attraktiv själva läget är. Vad som utgör ett attraktivt läge är beroende av ett flertal faktorer, bland annat på hur många människor som på naturlig väg passerar och kvaliteten på själva byggnaden. Föga förvånande finns ett liknande samband mellan läget och det pris man får betala för att hyra lokalen. Ju bättre läge, desto högre pris. Detta på grund av att även de som bedriver uthyrning av lokaler vill ha en del av kakan då dess initiala investering i byggnaden också beror på läget. De fastighetsbolag som äger och hyr ut fastigheter för affärsverksamhet är oftast långsiktiga ägare men samtidigt är dess investeringar mycket kapitalkrävande, vilket innebär att de önskar en hög avkastning. För närvarande finns det lediga lokaler i både Karlshamn och Karlskrona i attraktiva lägen. Om du är i startgroparna med ditt företag eller butiksverksamhet och vill åt kunderna i dessa städer är det därför hög tid att ta dig en titt på dessa objekt.