Välj en sida

Vattenskärning är en metod att behandla och forma olika material med hjälp av en vattenstråle med ofantlig styrka. Som namnet antyder medför styrkan på cirka 4000 bar möjligheten att skära i såväl mjuka som mycket hårda material. Dessa mjuka material är exempelvis gummi, plast, bilinredningsdetaljer och till och med vissa matvaror. När man enbart skär i mjuka material kallas metoden renvattenskärning. För att kunna skära i de hårdaste materialen krävs det dock att man tillsätter en sammansättning av sand som kallas abrasivmedel. Ju mer av detta som blandas i vattnet ju starkare skärningseffekt får strålen. Föga förvånande kallas denna metod för abrasiv vattenskärning. Med denna metod kan man bearbeta alla material under förutsättning att man har korrekt blandning. Material som är av hårdaste slaget som kan skäras med hjälp av vattenskärningen är exempelvis granit, olika slags kompositmaterial, keramik, titan och rostfritt stål. Vattenskärningen har föga förvånande många användningsområden. Det är ett mycket vanligt tillvägagångssätt när det kommer till figurskärning av olika slags material.

Vanliga saker som skapas med hjälp av vattenskärning är olika slags maskinkomponenter som kräver hög precision för att kunna fungera som de ska. Själva utformningsarbetet av skyltar är också en vanlig produkt som utsätts för metoden då det är lätt att skära jämna och fina former. Av de mjukare materialen återfinns bland annat plast i form av att man figurskär legobitar med hjälp av vattenskärning med låg skärningseffekt. En av de stora fördelarna med vattenskärningen är att det oftast inte krävs någon form av efterbehandling, vilket både sparar på miljö och pengar. Man kan dessutom genomföra borrning och skärning med ett och samma verktyg, vilket givetvis innebär ökad flexibilitet i produktionen. Slitningsfaktorn på materialet är dessutom låg vilket ytterligare bidrar till mindre miljöpåverkan i form av begränsat svinn. Avsaknad av restmaterial i form av ångor, gaser och tunga kemikalier minimerar riskerna för skador för dem som arbetar med vattenskärningen. Det är relativt vanligt att man använder sig av flera skärstrålar samtidigt om det är stora och komplexa komponenter som ska beskäras, för att öka effektiviteten.

Fördelarna med vattenskärning och dess framtida konkurrent

Om man ämnar skapa avancerade mönster i exempelvis plåt eller marmor är vattenskärning den solklart mest fördelaktiga tekniken. På grund av dess skonsamma behandling av materialet och möjligheten att använda flera skärare på ett objekt samtidigt både för borrning och skärning kan man skapa fantastiska mönster och utformningar till minimal risk för fel, vilket är unikt för denna metod jämfört med andra. På grund av dess många användningsområden och miljövänliga arbetssätt har tekniken slått genom stort på senare år, en utveckling som väntas fortsätta med tanke på dagens samhälles stora fokus på miljövänliga alternativ. Tekniken innebär även att de som tillämpar den har kunnat sänka sina priser till kunderna på grund av att man radikalt minskat materialsvinnet från produktionen, något som kunderna tidigare indirekt fått bekosta. Det finns få utformningar som i framtiden kommer ske med metoder som användes innan vattenskärningen uppfanns. Metodens konkurrens består istället av olika slags laserskärning, som fungerar genom att alstra enormt hög värme och på så sätt förångar materialet. Denna metod kan visserligen skära en del material med högre precision än vattenskärning, men har nackdelen med att medföra större risk för skador för den som handhar verktygen. Dessutom krävs det en större mängd energi för att få jobbet utfört. Det finns flertalet företag som sysslar med vattenskärning, och vanligtvis har de olika inriktning på sin verksamhet. En del inriktar sig exempelvis på att enbart skära hårda material som olika metaller och agerar underleverantör till större maskintillverkare och industrier, medan andra har inriktat sig på precisionsarbeten och jobbar med en stor mängd olika material, både mjuka och hårda. Exempelvis finns det företag som enbart tillverkar olika utsmyckningar med avancerade mönster. Så vilket företag man vänder sig beror helt på vilket behov man har.